დაგვიკავშირდით
2144 500
597 700 199

ფინანსური/საგადასახადო და სამშენებლო ტექნიკური  ზედამხედველობა ან/და ფორმა N2-ის ინსპექტირება.

მშენებლობის დროს ჩვენთან შეგიძლიად შეუკვეთოთ მომსახურების სრული პაკეტი, რაც გულისხმობს მშენებლობის და ფინანსების კონტროლს, შესაბამისი იურიდიული თანხლებით, კერძოდ:

  • მშენებლობის კონტროლს განახორციელებენ არანაკლებ 10  წლის გამოცდილების მქონე მშენებელ ინჟინრები, ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების სრული დაცვით.  
  • საგადასახადო/ფინანსურ აუდიტს  განახორციელებს აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების  ISA შესაბამისად,   შპს ,,თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი’’  რომელიც  წარმოადგენს მსოფლიოს საერთაშორისო  აუდიტორული ალიანსის TIAG-ის ოფიციალურ წევრს.
  • სამშენებლო სამართალში გამოცდილი  ადვოკატები დაგეხმარებიან ამ სფეროში არსებული პრობლემატური საკითხების მოგვარებაში სახელმწიფო დაწესებულებებთან (მერია, საჯარო რეესტრი, სასამართლო), ხელშეკრულების გაფორმებებში, სამშენებლო სფერო ურთიერთობებში არსებული რისკების  თავიდან აცილებაში და პრობლემატური საკითხების ოპტიმალურ გადაწყვეთაში.

ამდენად თქვენი საქმიაანობა სამშენებლო სფეროში სრულად იქნება დაცული საგადასახადო, ფინანსური და სამშენებლო სფეროში არსებული რისკებისაგან.

ამავე დროს შეგახსენებთ, რომ  ჩვენი კომპანიის აუდიტორების და სამშენებლო ინჟინერ-ექსპერტების პროფესიული საქმიანობა დაზღვეულია 500 000 ლარით, რაც ფინანსურად იცავს ჩვენს მოომხმარებელ,  ჩვენს მიერ უნებლიედ დაშვებული შეცდომისაგან.

დაგვიკავშირდით!

მობ: 597 199 700

ოფისი: 2 144 500

  

  © 2016 Developed by GSOFT7.COM.All rights reserved.

.